Brudd på internettforbindelsen mellom Asia og Nord-Amerika

0
685

Tre firedeler av all trafikk

Mer enn tre firedeler av all trafikk mellom Midt-Østen, Europa og Nord-Amerika går ifølge bloggposten gjennom de skadede kablene. Internettuttaket fører angivelig til større bruk av telefoni til kommunikasjon mellom selskaper som er berørt.

Land i Midt-Østen har i helgen meldt om store problemer med internettforbindelsene. I blant annet India har 82 prosent av internettet vært ute av service.

Undervannskablene som forbinder kontinentene blir skadd cirka en gang i året; det er derimot veldig sjelden at mer enn to kabler blir skadet samtidig, og før januar 2008 hadde ikke dette skjedd tidligere.

Mye av trafikken mellom Europa og Asia har i helgen blitt rerutet gjennom Nord-Amerika. Trafikken mellom Europa og enkelte områder i Asia har også blitt avbrutt.

(Via Times Online Tech Central)