Den kunstige intelligensens rolle: Hva kan vi vente oss i fremtiden?

Boom! Med ChatGPT ble en milepæl innen kunstig intelligens nådd, og senest nå har mennesker temaet på radaren! Studenter skriver semesteroppgavene sine med det, og det er ikke uvanlig at chatboten blir spurt om et bredt utvalg av emner. Det mange ikke vet, er at kunstig intelligens har mye mer å tilby enn bare semi-intelligente utvekslinger i tekstform.

Spesielt spillindustrien kan dra nytte av dette. En form for spill i dag er virtuell gambling i digitale casino, og veksten er enorm! Her kan AI brukes spesielt innen blackjack og poker; intelligensen til datamotstandere kan økes som et resultat. Når det gjelder spilleautomater og lignende, er kunstig intelligens imidlertid ganske irrelevant.

Her har vi ikke å gjøre med «menneskelig» intelligens, så det gir heller ikke mening å erstatte den med AI. I stedet ligger komplekse algoritmer og den såkalte RNG bak, begge faktorer som fungerer uavhengig av AI. Situasjonen er helt annerledes i vanlig spill. Her kan det forventes mye potensial.

Spill og kunstig intelligens – når NPC-er blir mer menneskelige

Det klassiske dataspillet kan dra stor nytte av integrasjonen av AI i fremtiden. Rollen til NPC-er (ikke-spillerkarakterer) er spesielt verdt å vurdere her. Stadig repeterende og forutsigbare handlinger gjorde dem til en reell plage tidligere. Store spill som GTA V fungerer bare når NPC-er påvirker spillingen. Handlingene følger imidlertid ikke alltid en logisk tråd. Snarere virker de klønete, noen ganger tankeløse og fremfor alt forutsigbare.

AI-systemer kan bidra til å gi NPC-er et mer realistisk atferdsmønster og dermed også påvirke deres reaksjon på spillhendelsene positivt. For spilleren resulterer dette i en større utfordring, fordi han ikke lenger kan orientere seg etter forhåndsdefinerte algoritmer. Dette skaper mer spillglede i det lange løp, spesielt siden AI kan tilpasse seg spillerens spillestil.

Personalisering gjennom AI kan spille en rolle som ikke bør undervurderes. Hver spiller handler individuelt, selv om spillene følger faste regler. Ved å analysere spillestilen kan mer variasjon introduseres på grunnlag av AI. Systemet kan tilpasse seg spilleren og dermed generere en mer personlig helhetsopplevelse.

Kunstig medisin? Hvordan kunstig intelligens kan revolusjonere helsesystemet

Automatiserte prosesser og algoritmer spiller også en rolle i medisinen. Leger bruker for eksempel standardiserte spørreskjemaer for å sammenligne symptomer og dermed stille diagnoser. Kunstig intelligens er i stand til å analysere og sammenligne store mengder data. På dette grunnlaget kan det tenkes at det kan oppdages mønstre og trender som menneskelige eksperter bare kan oppdage med mye arbeid. Særlig på områder som diagnostikk og tidlig påvisning kan KI-basert medisin representere en del av fremtidens revolusjon.

Det neste trinnet innebærer persontilpasning av behandlinger basert på dataanalyser. Dermed kan KI bruke statistikk, sannsynligheter og data til å beregne en prognose for visse sykdommer og effekten av behandlinger. Selv om datamaskinen ikke erstatter den menneskelige behandlingen fra legen, er den et verdifullt tillegg.

Vekk fra pasienten spiller kunstig intelligens imidlertid en viktig rolle først og fremst for administrasjonen. Dataanalyser muliggjør optimaliserte og automatiserte prosesser. Den administrative arbeidsmengden for personalet reduseres, og tiden kan i stedet brukes på pasienten.

Kunstig intelligens i jobben – tap av arbeidsplasser eller endring?

Frykten for å miste jobben på grunn av kunstig intelligens øker raskt blant mange mennesker. Faktisk vil kunstig intelligens spille en viktig rolle i mange jobber i fremtiden. Noen arbeidsområder vil bli fullstendig eliminert av automatisering, andre vil bli endret. I tillegg vil den økende integreringen av kunstig intelligens også skape et helt nytt arbeidsmarked. For bak fungerende AI-systemer står mennesker som gjorde denne funksjonaliteten mulig i utgangspunktet.

Temaet automatisering spiller en sentral rolle. Mange arbeidsprosesser gjentas hver dag. Når de utføres av mennesker, lider effektiviteten og nøyaktigheten. Kunstige læringsprogrammer er i stand til å utføre prosesser automatisk om og om igjen og dermed avlaste de menneskelige ansatte. Behandlingen av dokumenter er spesielt viktig her, men det er også utførelsen av dataanalyser. På disse områdene kan det forventes at kunstig intelligens vil spille en større rolle enn menneskene selv om ti år.

Helt nye arbeidsområder dukker opp som følge av den stadige videreutviklingen av kunstig intelligens. Det trengs ikke bare oppfinnsomme utviklere, men også de som implementerer KI i eksisterende systemer. Og selv om dagens programmer er gode, fungerer de ikke uten vedlikehold. Stillingsbeskrivelser som AI-utviklere, AI-teknikere og dataforskere vil bli viktigere enn noen gang i fremtiden.

Viktig å vite: Til tross for alle endringene er kunstig intelligens ikke i stand til å erstatte mennesker fullstendig. Ferdigheter som empati, emosjonell intelligens og kreativitet kan ikke erstattes av automatiserte prosesser. Kunstig intelligens vil for eksempel ikke kunne erstatte sykepleiere i nær eller fjern fremtid. Faktisk blir disse yrkene viktigere enn noen gang etter hvert som mangelen på kvalifisert arbeidskraft blir et stadig tydeligere problem.

Utdanning og kunstig intelligens – en revolusjon innen læring

Alt mennesker gjør er basert på deres utdanning. Det er nettopp her man ser et enormt potensial for kunstig intelligens. Det er allerede alvorlig mangel på lærere i mange europeiske skoler. Forholdene blir vanskeligere, kravene fra elevene øker. Kunstig intelligens er i stand til å formidle kunnskap på en kompakt og personlig tilpasset måte. Dette gjør det mulig å undervise elever med ulike kunnskapsnivåer i ett og samme klasserom.

En annen faktor å ta hensyn til er den økende flerspråkligheten i skoleklasser. AI er i stand til å oversette leksjonsinnhold på svært kort tid. Dette gjør det mulig å utjevne kunnskapsnivået i skoleklasser selv om noen barn har liten eller ingen kunnskap om det nasjonale språket. 

Konklusjon: Kunstig intelligens vil være en viktig del av fremtiden – ingen grunn til å frykte menneskelig fortrengning

Tanken på en verden full av intelligente maskiner er fiktiv. Dagens AI-systemer er en verdifull ressurs for menneskelig samhandling. Enten det er profesjonelt eller privat – eksperter antar en sterk integrering av kunstig intelligens i hverdagen. Økonomien er i endring, medisinsk forskning og kontinuerlig videreutvikling drar nytte av dette.

Den avgjørende faktoren er etisk forsvarlig bruk av kunstig intelligens i hverdagen. Bare på denne måten er det mulig å skape et rettferdig og ærlig samspill mellom menneskelig empati og kunstig intelligens. Utdanning er et viktig kapittel, fordi mange frykter oppstår fra usikkerhet!

Relaterte artikler

Slik finner du det rimeligste mobilabonnementet

I dagens marked er det en overflod av mobilabonnementer...

Hva er en kryptolommebok?

Kryptolommebøker har utviklet seg til å bli en uunnværlig...

Kryptovalutaens utvikling: Forståelse av dens fortid

Siden Bitcoin så dagens lys i 2009, har kryptovalutaer...

Luftfukter: en guide til optimal innendørs luftfuktighet

Luftfuktere er blitt en uunnværlig del av mange husholdninger,...

Mobildeksel – den stilige beskytteren

Noe så hverdagslig som et mobildeksel kan fort bli...