Én tidel av internettbrukerne eter opp 80 prosent av kaka

    0

    Én tidel av verdens nettbrukere spiser opp hele 80 prosent av all båndbredden: Ifølge Gizmondo er det ikke lenger P2P (les: Peer-to-Peer) som har skylda, men online videostrømmer, eksempelvis YouTube, Hulu og Google Video.

    Videostrømmer bruker hele 50 prosent av båndbredden. Dette skyldes nok at online video har blitt en del av hverdagen til mange: YouTube har blitt en av verdens mest besøkte nettsteder, til tross for dens relativt korte eksistens.

    Fildeling ved bruk av torrent-filer har skapt problemer på skoler og arbeidsplasser fordi de tar store deler av internettlinja, ofte ut og inn. Likevel eter P2P-aktivitet bare 20 prosent den totale kapasiteten. Dette er oppsiktsvekkende, ikke bare fordi tidligere undersøkelser har vist til høyere andeler, men fordi man skulle tro videostrømmer ikke bruker alt for mye av totalkapasiteten. Trolig — som nevnt over — er det den store utbredelsen som skaper resultatene.