Få orden på vindauga i Windows

    0

    Med eit lite program kan du få orden på vindauga i Windows om oppgåvelinja er heilt overtfyllt.

    Kor mange har vel ikkje opplevd at ein har litt for mange vinduage open på ein gong i Windows? Programvindauge flyt over kvarande og ein misser fort oversikten. I oppgåvelinja er det mange vindauge som startar med det same namnet så ein veit ikkje kvifor eit ein skal velgje for å få opp det riktige. I Vista går det an å få opp eit miniatyrbilete, men kva skal ein gjere i XP?

    Er dette eit problem for deg, kan DExposE2 vere løysinga. Programmet imiterer Exposè i MacOS og gjer deg enkelt oversikt.