HP med ny minneteknologi

  0
  695

  Forskere fra Hewlett-Packard fortalte i onsdagens utgave av forskningstidsskriftet Nature om en nyutviklet krets, som trolig vil muliggjøre små – kraftige – datamaskiner med egenskaper likt mange biologiske funksjoner.

  Enheten, kalt en «memristor», kan gjøre det mulig å bygge ekstremt tette minnebrikker med langt mindre strømforbruk enn dagens DRAM-teknologi. Dagens teknologi nærmer seg maksimum med stormskritt — det er altså lite å gjøre med størrelsen.

  Uavhengige forskere sier det er sannsynlig at memristoren vil bli tatt i bruk i minneteknologi framover, men understreker at ny teknologi nesten aldri overtar for eldre teknologi så lenge det ikke medfører lavere produksjonskostnader.

  HP selv, derimot, sier at teknologien vil bli gjort komersiell så fort som mulig. «Dette går i et raskt tempo», uttryte R. Stanly Williams, en av forskerne bak revolusjonen.

  (Kilde: NYTimes.)