Kjøp Spotify-musikken du høyrer på

For dei som ikkje har vorten biten av Spotify-feberen og ikkje veit kva det er, så er Spotify ei teneste som let deg høyre på musikk, medan han vert strøyma frå veven. Det som skil Spotify frå andre tenestar som gjer det same er at Spotify er utruleg kjapt, slik at ein nesten trur at musikken låg lokalt på datamaskinen, i tillegg til at det ikkje krever noko særleg av linja di.

Spotify kunne for få dagar sidan meddele at dei no har inngått eit samarbeid med den britiske musikkbutikken 7digital. Gjennom deira teneste kan Spotify-brukarar no kjøpe musikken dei høyrer på hjå 7digital. Alt ein treng å gjere er å høgreklikke på ein song (ctrl-klikke på Mac) og under menyvalet «Buy from» kan ein velje 7digital.

Måten systemet fungerer på no er at ein vert vidaresend til 7digital si side i ein nettlesar og kan laste ned musikken derifrå. Me håpar sjølvsagt at ein i framtida kan kjøpe musikken rett i Spotify, slik at ein slepp å forlate programmet og byrje å kludre med nettlesarar.

Enkelt tilgjengeleg frå kontekstmenyen
Enkelt tilgjengeleg frå kontekstmenyen

Me har tidlegare skrive om musikkbutikken 7digital her på TeknoNytt. Den gongen var det at dei gjorde mogleg for kundar å kjøpe mp3-filer utan noko form for DRM og med eit bitstraum på 320kbps. 7digital har eit godt utval av både kjende og ukjende artistar, utvalet av nokre artistar er diverre ganske avgrensa.

Foreløpig er det berre brukarar i Frankrike, Spania og Storbritania. Det skal visstnok vere planar å utvide tilbodet til fleire land om det syner seg å vere ein suksess.

Kva tykkjer de? Personleg lastar eg ikkje ned musikk lenger, etter at eg fekk Spotify.

Relaterte artikler

Fabel

Denne lydbok-appen er i ferd med å ta Norge...

Nextory

Denne populære strømmetjenesten for e-bøker og lydbøker har tatt...

Hvordan sørge for sikkerhetskopiering av iPhone-filene dine

Med så mye av livet vårt lagret på smarttelefonen,...

Beskytt Steam-kontoen din

Steam-konto er som å ha sin helt egen digitale...

Strim

Strim er en norsk strømmetjeneste som samler både klassiske...