Norske bedrifters tilfredshet med mobiloperatørene øker

Telenor d.o.o. Теленор д.о.о.
Image via Wikipedia

Network Norway kommer ut på topp, mens Telenor forsetter fremgangen fra forrige måling.

Et representativt utvalg av norske bedrifter er blitt intervjuet i forbindelse med denne telekomstudien fra EPSI Norge. Network Norway får de beste skussmålene fra sine kunder, tett fulgt av Telenor. NetCom og Ventelo, som også er med i studien, kan skilte med en positiv utvikling siden høsten 2009.

Tilfredsheten med mobiloperatørene blant norske bedrifter er stigende, og på sitt høyeste nivå siden denne studien startet i 2007.

Forventningene norske bedrifter har til sine mobiloperatører har også steget markant i denne perioden, noe som igjen stiller økende krav til forbedret leveranse fra operatørene.

Studien viser videre at det er relativt store forskjeller i opplevd produktkvalitet og servicekvalitet mellom operatørene. Innen opplevd produktkvalitet skiller Telenor og Netcom seg ut, mens innen opplevd servicekvalitet er det Network Norway og Netcom som får de beste resultatene.

Verdi for pengene er også en viktig driver av kundetilfredshet, og her er det kun Network Norway som klarer å skille seg ut.

Studien er basert på et 30-talls spørsmål hvor den enkelte bedrift blir bedt om å gi deres vurdering av sin leverandør av mobiltelefoni. Indeksen kan ta en verdi mellom 0 og 100. Jo høyere verdi desto bedre.  Intervjuene er blitt gjennomført av Norstat Norge AS.

Mer informasjon finnes på EPSI sine hjemmesider: www.epsi-norway.org.

Network Norway kommer ut på topp, mens Telenor forsetter fremgangen fra forrige måling.

Et representativt utvalg av norske bedrifter er blitt intervjuet i forbindelse med denne telekomstudien fra EPSI Norge. Network Norway får de beste skussmålene fra sine kunder, tett fulgt av Telenor. NetCom og Ventelo, som også er med i studien, kan skilte med en positiv utvikling siden høsten 2009.

 

Tilfredsheten med mobiloperatørene blant norske bedrifter er stigende, og på sitt høyeste nivå siden denne studien startet i 2007.

 

Forventningene norske bedrifter har til sine mobiloperatører har også steget markant i denne perioden, noe som igjen stiller økende krav til forbedret leveranse fra operatørene.

 

Studien viser videre at det er relativt store forskjeller i opplevd produktkvalitet og servicekvalitet mellom operatørene. Innen opplevd produktkvalitet skiller Telenor og Netcom seg ut, mens innen opplevd servicekvalitet er det Network Norway og Netcom som får de beste resultatene.

 

Verdi for pengene er også en viktig driver av kundetilfredshet, og her er det kun Network Norway som klarer å skille seg ut.

 

Studien er basert på et 30-talls spørsmål hvor den enkelte bedrift blir bedt om å gi deres vurdering av sin leverandør av mobiltelefoni. Indeksen kan ta en verdi mellom 0 og 100. Jo høyere verdi desto bedre.  Intervjuene er blitt gjennomført av Norstat Norge AS.

 

Mer informasjon finnes på EPSI sine hjemmesider: www.epsi-norway.org.

Reblog this post [with Zemanta]

Relaterte artikler

Hvordan endrer teknologien poker

I løpet av det siste tiåret har fremskritt innen...

Disse 5 fordelene med VPN-gaming

De fleste spillere tenker umiddelbart på sikkerhet når det...

Hva er Microsoft 365?

Microsoft har etablert seg til å bli ett av...

Alt du trenger å vite om solceller

Når lys skinner på en fotovoltaisk (PV) celle, kanskje...

Hva er dataspill?

De aller fleste av oss har et forhold til...
Forrige artikkel
Neste artikkel