Slik verker internettet

0
890

Nokon gong lurt på korleis Teknonytt kjem til syne på skjermen din? Her er korleis det heile skjer.

Om ein spør ein person under 50 år, om dei veit kva internettet er, vil dei mest truleg svara ja. Om ein følgjer opp spørsmålet og spør om dei veit korleis det heile verker, vil berre ein liten minoritet klare å svare deg skikkeleg.

Veven er byggja opp på ein særdeles kompleks måte og er vanskeleg å forklare. Heldigvis laga Ericsson (som dei flester som brorparten i produsentsamarbeidet Sony Ericsson) ein instruksjonsvideo på korleis det heile verker. Sjølv om 3D-animasjonen er meir eller mindre utdatert, gjer han likevel eit særdeles godt bilete av korleis veven verker.


Me advarar mot korny musikk under introen

Del 1:

Del 2: