SyncBack gjer back-up enkelt

  0
  920

  Tryggingskopiering eller back-up er viktigare enn nokon gong, fleire og fleire flytter personallivet over på dataen og då treng ein tryggleik

  Det finnst mange måter ein kan ta tryggingskopi på. Det finnst program som kan gjere det for deg, innebygde metodar i operativsystema eller ein kan gjere det manuelt. Uansett kva måte ein vel å gjere det på, så kan det verte særdeles bakvendt og det er difor SyncBack kjem inn i biletet.

  SyncBack er antakeleg det beste tryggingskopiprogrammet som er å oppdriva til Windows (spesielt i tilhøve til kostnaden – gratis). Her er ein introduksjonsfilm korleis ein går fram for å setje opp tryggingskopiering.

  Me tilrår å sjå filmen i fullskjermmodus (knappen til høgre for «menu»)

  Last ned SyncBack