Yahoo!: Gode resultater — ingen effekt

    0

    Under en konferanse i Marokko, hvor Ballmer skal introdusere Microsofts afrikanske nettsider, kunne han si følgende:

    «Et oppkjøp av Yahoo! kan gi oss en boost, og vi betaler det vi synes er fornuftig i forhold til selskapets verdier. Vi ønsker også Yahoo! all suksess, men det har ingen effekt på selskapets verdi overfor oss.»

    Krigen mellom Microsoft og Yahoo! virker å være endeløs: Microsoft står fast på sitt bud, som tross alt er høyt over aksjeverdien for øyeblikket. I det store og det hele er ikke Yahoo! tilfreds med tilbudet, som kvitterer hele 216 milliarder NOK; de føler at selskapet ville vært mer verdt for Microsoft enn som så. Yang & co. har dog uttalt at de gjerne inngår en avtale med Microsoft — så lenge tilbudet er høyt nok.

    Om Microsoft noen gang vil gå så langt som Yahoo! ønsker, vil vi nok få vite i løpet av kort tid. Hva som er sikkert er at Microsoft virkelig har tenkt til å anskaffe selskapet, og vil ty til drastiske tiltak framover for å få til dette.