Disse nettleserne bruker Bitnett-leserne

0
995

Kilde: Google Analytics.

Undersøkelsen er gjort ved hjelp av Google Analytics i november måned, og omfatter mellom 35 og 40 tusen besøkende i statistikken.

Et positivt faktum for norske Opera Software, er at nettleseren Opera ligger omtrent likt med Apples Safari. Med andre ord står Opera sterkt i Norge. Det skal nevnes at du kun vil finne slike tall på nettsteder med IT- og datarelatert innhold.

Google Chrome ligger på to prosent, Internet Explorer på 23 prosent, mens kongen, Firefox, ligger på hele 56 prosent.

Du vil finne at tallene på de ulike sidene varierer ganske mye. Det blir feil å gå ut fra et gjennomsnitt, men det gir en total oversikt.