Få vevsider på skrivebordet med Bubbles

0
795

Vevapplikasjonar som ein bruker ofte kunne av og til vore greie å hatt som eigne applikasjonar. Dette kan ein lett gjere med ein SSB

Site-Specific Browser-ere (SSB) er på norsk: sidespesifikk nettlesar er ei gruppe med applikasjonar som består av ein nettlesar som kun kan vise ein nettstad, til dømes GMail.

Ein av fordelane med SSB-ar er at du kan få dei vevtenestane du bruker ofte til å oppføre seg som vanlege program på skrivebordet. Om du til dømes bruker GMail, så kan du no få ein eigen GMail-applikasjon rett på skrivebordet. GMail-applikasjonen vil òg oppføre seg som om det var ein vanleg applikasjon.

Me tilrår å sjå videoen i fullskjermmodus (knappen til høgre for «menu»)

Bubbles si heimeside og nedlastingsside.

Her kan ein finne Fluid, som er ein SSB for MacOS, si heimeside (ein finn nedlastinga øverst i menyen til høgre).