Re: Dette tapetet stopper trĺdlřsnett | Kuriosa, Nettverk, Trĺdlřsnett

0
633

Faktisk er det slik at både i Frankrike, Norge og andre land finnes det flere og flere mennesker som er eloverfølsomme og reagerer med plagsomme fysiske symptomer på stråling fra trådløse nett, DECT- og mobiltelefon-systemer m.m..  For disse er det en stor fordel å kunne skjerme egen bolig best mulig mot stråling fra basestasjoner og naboers forskjellige trådløse systemer. 
Uten slike muligheter for skjerming av boligen kan dette i enkelte tilfeller bety at disse menneskene ellers måtte flyttet til andre steder med mindre strålings-eksponering.
For de som blir rammet av dette er det en ganske alvorlig endring av livssituasjonen. Heldigvis er det nå flere som begynner å bli klar over dette problemet.
Se for øvrig: http://www.stralevern.no/  og http://www.magasinetplot.no/