Re: – Tim Berners-Lee er en god Nobel-kandidat | It-politikk

0
699

Det er søkt å sammenligne med kulepennen. Kulepennen betydde ikke noe spesielt. Fyllepennen og fjærpennen og blyanten eksisiterte på forhånd. Hvis du skal sammenligne med noe må det være boktrykkerkunsten. Boktrykkingen betydde enormt. På samme måte som www gjør det mulig nå å se politikere og andre maktpersoner nærmere etter i kortene, og ikke minst organisere. Dessuten står det respekt av at Berners-Lee ikke skulle profitere på det. Hadde han vært så propritær som f.eks. Steven Jobs hadde www aldri blitt så stort

Støtter forslaget, men det har ikke en snøballssjans i hælvete så lenge Jaggis er leder av komiteen. Hans teknologiforståelse er etter det jeg kjenner til på et minusnivå.