Re: Vil vi noen gang fĺ feilfri programvare? | Hva andre mener

0
643

Antallet av feil per kodelinje gaar mot null mens antallet av kode-linjer gaar mot uendelig –  vanskelig broek aa regne ut……