Home Poster -Sei hadet til laser

-Sei hadet til laser

0

Microsoft har no byrja å «tease» til deira annonsering i september

Om ein no går inn på maskinvare sidene til Microsoft får ein sjå biletet under dette avsnittet. På dei norske sidene får ein sjå biletet til venstre medan ein kunne finne biletet til venstre på dei amerikanske sidene. Som ein kan sjå står det «Say Goodbye to Laser» på biletet til venstre. Begge bileta syner òg datoen då Microsoft skal ha ei framsyning i Seattle.

Ryktene gjetter at det kan vere noko form for berøringsreiskap, sannsynligvis med såkalla multi-touch. Andre seier at dei blåe elementa liknar litt på auge og gjetter at teknologien kanskje er noko form for augeattkjenning, som gjer at ein kan styre pc-en med auga.

Spørsmålet ein no stiller seg er: må me sei hadet til lasermusa? Ein kan jo håper at Microsoft har noko i ermet som gjer eit like stort sprang som spranget frå kulemusa til den optiske og til lasermusa.

Hugs at ein kommentar kan skaffe deg ein SlingBox Pro.