Meir om USB 3.0

Intel har fått mykje kritikk for å halde tilbake om spesifikkasjonane til USB 3.0, men no er dei endeleg her

Intel, som står for utviklinga av USB-grensesnittet, har vorte kritisert for å ikkje gje bort informasjonen om USB 3.0. Dei vert anklaga for å halde på informasjonen slik at dei kan utnytte teknologien før dei slepp han vidare til andre. Intel på si side seier at dei bruker tida til å perfeksjonere grensesnittet. Etter lang ventetid er endeleg informasjonen offentleg.

Det nyaste som er å finne om USB 3.0-grensesnittet er at det kjem til å vert bakoverkompatibelt med USB 2.0 (slik som USB 2.0 var bakoverkompatibel med USB 1.0/1.1). USB 3.0 kjem til å ha ein teoretisk, legg merke til teoretisk ikkje realistisk, overføringssnøggleik på ti gonger farten til USB 2.0. Den teoretiske overføringssnøggleiken til USB 2.0 var på 480 Mb/s, det vil seie at USB 3.0 kan teoretisk overføre i ein fart på 4.8 Gb/s.

Ein anna nyhet er at opplasting og nedlasting kjem til å føregå i to ulike leiarar, noko som betyr at leidningane òg kjem til å verte tjukkare. Ein anna fordel er at USB 3.0 kjem til å ha moglegheita til å lade opp fleire typar utstyr og lade utstyr genrellt raskare. Grensesnittet kjem òg til å verte meir bevisst når det kjem til straumbruk.

Maskinvarepartnarane til Intel kjem antakeleg til å ha eit ferdig design på varer rundt midten av 2009. Dei ferdige produkta til forbrukarane kjem antakeleg ikkje til å kome før på starten av 2010. Det kan likevel vere ein moglegheit for at det kjem nokre tidlege produkt på seinsommaren av 2009.

Ikkje gløym å vere med å kommentere i kampen om ein SlingBox Pro.

Relaterte artikler

Den kunstige intelligensens rolle: Hva kan vi vente oss i fremtiden?

Boom! Med ChatGPT ble en milepæl innen kunstig intelligens...

Hvordan endrer teknologien poker

I løpet av det siste tiåret har fremskritt innen...

Disse 5 fordelene med VPN-gaming

De fleste spillere tenker umiddelbart på sikkerhet når det...

Hva er Microsoft 365?

Microsoft har etablert seg til å bli ett av...

Alt du trenger å vite om solceller

Når lys skinner på en fotovoltaisk (PV) celle, kanskje...